ÜRÜNLERİMİZ

KETONLAR
 › Siklohekzanon
 › Metil İzobutil Keton (MİBK)
 › Metil Etil Keton (MEK)
 › Aseton
ASETATLAR
 › İzo Butil Asetat
 › Butil Asetat
 › Etil Asetat
GLİKOLLER
 › Mono Etilen Glikol (MEG)
 › Etil Glikol
 › Dietilen Glikol (DEG)

GLİKOL ETER / ESTERLERİ
 › Mono Propilen Glikol (MPGİ)
 › Metil Proksitol Asetat (PMA)
 › Metil Proksitol (PM)
 › Butil Glikol

TİNERLER
 › Hava Kurutmalı Tiner
 › Sentetik Tiner (White Spirit’ten imal)
 › Selülozik Tiner (Toluen’den imal)
 › Deri Kimyasalı (Matbaa Tineri)
 › Fırın Tiner (Ksilol’den imal)
 › Endüstriyel Tiner (Toluen’den imal)

MONOMERLER
 › Vinil Asetat Monomer (VAM)
 › Stiren Monomer (SM)
 › Metil Metakrilat Monomer (MMA)
 › Etil Akrilat
 › Butil Akrilat
 › 2-EtilHekzilAkrilat

ALKOLLER
 › Butanol
 › İzo Propil Alkol
 › İzo Butanol
 › 2-Etil Hekzanol

KLORLU SOLVENTLER
 › Trikloretilen
 › Perkloretilen
 › Metilen Klorid

ANHİDRİTLER
 › Maleik Anhidrit
 › Fitalik Anhidrit

AMİNLER
 › Trietanolamin (TEA)
 › Monoetanolamin (MEA)
 › Dietanolamin (DEA)

DİĞER ÜRÜNLER
 › Tri Metil Propan (TMP)
 › Toluen Diisosiyanat (TDI)
 › Hint Yağı
 

Başa Dön