Ezel Plastik | Hoşgeldiniz
Dolar : TL
Euro : TL
E-posta info@ezelplastik.com
Telefon +90 342 337 47 21
"Pazarın gelişim ve beklentilerini önceden görüp Kimya sektöründe öncü Yenilikçi bakış açısını ilke edinmiş yapısıyla Marka olmak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."
ÜRÜNLER
KETONLAR
 • Siklohekzanon
 • Metil İzobutil Keton (MİBK)
 • Metil Etil Keton (MEK)
 • Aseton
ASETATLAR
 • İzo Butil Asetat
 • Butil Asetat
 • Etil Asetat
GLİKOLLER
 • Mono Etilen Glikol (MEG)
 • Etil Glikol
 • Dietilen Glikol (DEG)
GLİKOL ETER / ESTERLERİ
 • Mono Propilen Glikol (MPGİ)
 • Metil Proksitol Asetat (PMA)
 • Metil Proksitol (PM)
 • Butil Glikol
TİNERLER
 • Hava Kurutmalı Tiner
 • Sentetik Tiner (White Spirit’ten imal)
 • Selülozik Tiner (Toluen’den imal)
 • Deri Kimyasalı (Matbaa Tineri)
 • Fırın Tiner (Ksilol’den imal)
 • Endüstriyel Tiner (Toluen’den imal)
MONOMERLER
 • Vinil Asetat Monomer (VAM)
 • Stiren Monomer (SM)
 • Metil Metakrilat Monomer (MMA)
 • Etil Akrilat
 • Butil Akrilat
 • 2-EtilHekzilAkrilat
ALKOLLER
 • Butanol
 • İzo Propil Alkol
 • İzo Butanol
 • 2-Etil Hekzanol
KLORLU SOLVENTLER
 • Trikloretilen
 • Perkloretilen
 • Metilen Klorid
AMİNLER
 • Trietanolamin (TEA)
 • Monoetanolamin (MEA)
 • Dietanolamin (DEA)
ANHİDRİTLER
 • Maleik Anhidrit
 • Fitalik Anhidrit
DİĞER ÜRÜNLER
 • Tri Metil Propan (TMP)
 • Toluen Diisosiyanat (TDI)
 • Hint Yağı
ref medya